Algemene voorwaarden

WebDesign Ekselent

Algemene Voorwaarden – WebDesign Ekselent

Laatst bijgewerkt op 28 oktober 2023

1. Acceptatie van de Voorwaarden

Door gebruik te maken van de diensten van WebDesign Ekselent stemt u in met deze Algemene Voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, dient u geen gebruik te maken van onze diensten.

2. Diensten

WebDesign Ekselent biedt op maat gemaakte webdesign en digitale diensten aan klanten. Deze diensten worden verstrekt volgens de specificaties en vereisten zoals overeengekomen tussen WebDesign Ekselent en de klant.

3. Offertes en Prijzen

Offertes voor diensten worden verstrekt op basis van de besproken vereisten. Prijzen kunnen variëren op basis van de complexiteit van het project en kunnen in de offerte worden gespecificeerd. Alle prijzen zijn exclusief belastingen, tenzij anders vermeld.

4. Betaling

Betalingstermijnen worden vermeld in de offerte. WebDesign Ekselent behoudt zich het recht voor om projecten op te schorten of stop te zetten bij niet-betaling volgens de overeengekomen voorwaarden.

5. Intellectueel Eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten op het door WebDesign Ekselent gecreëerde materiaal blijven eigendom van WebDesign Ekselent, tenzij anders overeengekomen.

6. Revisies en Aanpassingen

De klant heeft recht op een bepaald aantal revisierondes volgens de offerte. Extra wijzigingen kunnen extra kosten met zich meebrengen.

7. Hosting en Onderhoud

Hosting- en onderhoudsdiensten kunnen worden aangeboden tegen afzonderlijke voorwaarden.

8. Beëindiging van Diensten

WebDesign Ekselent behoudt zich het recht voor om diensten op elk moment te beëindigen als de klant zich niet aan deze voorwaarden houdt of als dit om andere redenen noodzakelijk wordt geacht.

9. Aansprakelijkheid

WebDesign Ekselent is niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik of de onmogelijkheid om onze diensten te gebruiken.

10. Toepasselijk Recht

Deze Algemene Voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Nederland.